Cine suntem?
IMAGENARIUM SRL este o companie al cărei domeniu de activitate îl reprezintă serviciile fotografice. Aceasta este înregistrată în România, având sediul social în localitatea Giroc, județul Timiș; 
CUI 39408634; Nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1796/25.05.2018

Despre Politica de confidențialitate
Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care societatea IMAGENARIUM SRL (denumită în continuare: „IMAGENARIUM”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal.
Cu privință la datele cu caracter personal pe care le colectează, IMAGENARIUM este considerat „operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile pentru care şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care vrei să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter personal sau în legătură cu această Politică, poți folosi adresa de e-mail: kiszel.patrick@gmail.com

Cum, când și ce fel de date cu caracter personal colectăm?
O bună parte a datelor personale colectate de către noi (fotografii, material video) reprezintă întocmai obiectul muncii noastre.
Pe lângă acestea, colectăm și alte date cu caracter personal precum: nume, prenume, adresa, număr de telefon, e-mail, acestea fiind necesare la îndeplinirea serviciilor contractate (completarea contractului de prestări servicii, îndeplinirea obligațiilor fiscale și livrarea produselor).
Aceste date sunt colectate direct de la tine atunci când ne contactezi prin intermediul mijloacelor de comunicare de care dispunem: formular de contact pe pagina web (www.imagenarium.ro), rețelele de socializare, telefon, e-mail; sau atunci când completezi contractul de prestări servicii.
Nu folosim datele tale cu caracter personal în scopuri de marketing (promovare pe website, rețele sociale, printare materiale – ex. pliante) doar dacă ne asigurăm că ești și tu de acord.

Ce drepturi de confidențialitate ai?
Reține faptul că ne poți solicita oricând:

- Să îți asigurăm accesul la informaţiile tale cu caracter personal.
Poţi întreba IMAGENARIUM ce fel de date cu caracter personal deține despre tine și să soliciţi accesul la acestea. De asemenea, ai dreptul să cunoști: scopurile prelucrării, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate precum și perioada de păstrare a datelor.
- Să îţi punem la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem.
- Rectificarea datelor învechite sau a datelor introduse greşit.
- Ștergerea informaţiilor cu caracter personal.
Ne poţi cere să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem despre tine, însă în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligaţii contractuale faţă de tine, IMAGENARIUM ar putea fi incapabilă să ducă la bun sfârșit această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca IMAGENARIUM să respecte anumite obligaţii legale (de ex. față de organele fiscale), cererea ta nu poate fi gestionată.
- Să restricționezi accesul IMAGENARIUM și/sau al terților la datele tale privind anumite procese.
- Să soliciţi transferul datelor tale către un alt operator de date (dreptul la portabilitate), în măsura posibilităților tehnice
- Să depui o obiecţie la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor în cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale IMAGENARIUM din secțiunea Despre Politica de confidențialitate de mai sus.

Unde sunt stocate datele tale cu caracter personal?
Datele tale cu caracter personal pe care le colectăm despre tine sunt stocate în medii sigure atât pe echipamentele IT ale IMAGENARIUM, precum și pe serverele furnizorilor noștri de servicii.
De asemenea, unele date sunt stocate și pe suport de hârtie din motive legale (ex. contractele originale de prestări servicii).

Datele mele sunt distribuite terților?
Protecţia confidenţialităţii tale este importantă pentru noi, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unei părți terţe în alte scopuri decât cele menționate în prezenta Politică și fără a primi acordul tău în prealabil.

După cum ştii deja, domeniul nostru de activitate îl reprezintă prestarea serviciilor foto, respectiv video. Pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții optime, în unele cazuri apelăm la furnizori externi. Acest lucru se întâmplă atunci când, de exemplu, dorești să primești o copie pe suport de hârtie a fotografiilor realizate la un eveniment. IMAGENARIUM nu deține echipament profesional de printare a fotografiilor, prin urmare, în astfel de cazuri suntem nevoiți să apelăm la furnizori externi de încredere, specializați în oferirea unor astfel de servicii.

Cât timp îți păstrează IMAGENARIUM datele cu caracter personal?
Datele tale cu caracter personal nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.